OM LEVIN

Företaget startades 1971 av Mats Levin och 2005 genomfördes ett generationsskifte som innebar att Jan Levin övertog verksamheten som numera engagerar upp till 7 personer.

Vi arbetar huvudsakligen med projektering av rör- och luftbehandlingsinstallationer för bostäder, kontor, barnstugor, skolor, tvättstugor, skyddsrum, butiker och hotell samt industrianläggningar. För mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar upprättar vi rambeskrivningar för VVS-arbeten inför förestående stambyten. Där utöver har vi bred erfarenhet av att vara beställarens representant vid genomförande av entreprenader och utföra besiktningsuppdrag.

KUNDER

För AB Stockholmshem har vi bl a projekterat 5 st områden av 40-tals hus s.k. smalhus. Vi har anlitats till att vara beställarens representant avseende VVS-frågor under produktionstiden vid renovering av 50-talshus och nyproduktion av diverse objekt. Vi har projekterat skolor för SISAB, bl.a. Polhemsgymnasiet, Matteusskolan, Örbyskolan, Hägerstensåsens skola och Farsta Gymnasium. För Värmdö Kommun har vi projekterat skolor, daghem, bl.a. Kvarnbergsskolan, Munkmoraskolan, Ekedalsskolan och Kyrkskolan. Vår verksamhet omfattar även utredningar och entreprenadbesiktningar av certifierade besiktningsmän samt OVK-funktionskontroller av certifierade besiktningsmän för industri, kontor, bostäder, skolor och hotell mm.

HUR VI JOBBAR

Datorprogram
Ritningar upprättar vi i Auto-CAD 2017 med VVS-applikation MagiCad 2016. Energiberäkningar sker i VIP Energy.

Kvalitetssystem
Sedan länge har vi arbetat med kvalitetssäkring och uppföljning av projekt.

MILJÖ & FÖRSÄKRING

Miljöledningssystem
Vi har vana med arbete för miljöplan, bl a frågor rörande materialval
och omhändertagande av spillmaterial och demonterat/rivet material,
och vi har även medverkat i framtagande av ett miljöledningssystem
för Diligentia.

Försäkring
Vår ansvarsförsäkring omfattar 120 bb/uppdrag och 360 bb/år och
försäkringsår. Levin VVS-Konsult AB är försäkrade för brand, inbrott
och vattenskada upp till 100bb för egendom.