VÅRA TJÄNSTER

PROJEkTERING

Vi utför projektering av både rör- och luftbehandlingssystem komplett med mindre styr- och övervakningsteknik. Vid större rör- eller luftbehandlingssystem tar vi in en extern konsult som upprättar beskrivningar för styr- och övervakningssystem. Vi är beredda att åta oss mindre uppdrag inom 2-3 veckor och större projekt inom 1-2 månader. Vid projekteringsuppdrag använder vi oss av den senaste datatekniken, för närvarande har vi 5 licenser för AutoCad 2017 med applikationen MagiCad. Samtliga projektörer inom företaget har kunskap av projektering med CAD. Projektering i 3D kan ske om så önskas. Vi upprättar även beskrivningar som ansluter till AMA 2016, vid projekteringsuppdrag där utöver upprättar vi även rambeskrivningar för totalentreprenader vid exempelvis stambyten i bostadsrätts- föreningar eller mindre fastighetsägare.

BESIKTNINGAR

Vi utför besiktningar som biträdande besiktningsman för samtliga typer av VVS-entreprenader. Bilagor till utlåtande följer mallar från SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund). De som utför besiktningsuppdrag för företaget har genomgått entreprenad- besiktningskurser vid SBR.

KONTROLLER

Vi utför för beställarens räkning kontrolluppdrag under entreprenadtiden som sakkunning inom VVS. Vi medverkar vid byggmöten och håller i kontakterna med rör- och ventilationsentreprenören samt tar hand om/ följer upp ekonomisk reglering s.k ÄTA.

UTREDNINGAR

Vi åtar oss utredningsuppdrag inom VVS, exempel på utredningar kan vara luftkvalitet, luftflöden, kontroller av kondition/status av tapp-, värme- och spillvattenrör samt energieffektivitet i vatten- och luftburna system. Vi utför enklare mätningar själva och använder oss av luftflödes-, temperatur-, tryck- och ljudmätare. Vid mera komplexa mätningar anlitar vi underkonsulter som är specialister inom sitt gebit och har tillgång till den mest avancerade utrustningen för att utföra erforderliga mätningar.

FUNKTIONSKONTROLLER

Vi utför funktionskontroll av ventilationssystem, stora som små, allt från mindre flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar till de mera avancerade ventilationssystemen i kontors- eller hotellkomplex. Saknas det driftkort för ventilationsanläggningen kan vi hjälpa till med upprättande av nya i samband med OVK.